Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ζαχαροπούλου Αντιγόνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «THE SALIVARY GLAND POLYTENE CHROMOSOME MAPS IN THE MEDFLY» (7067- Ε.Υ.: Α.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ) (05/08/2020)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 710 / 03-08-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «THE SALIVARY GLAND POLYTENE CHROMOSOME MAPS IN THE MEDFLY», που χρηματοδοτείται από ΙΑΕΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αντιγόνη Ζαχαροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2020

Αρχείο Πρόσκλησης

Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει