Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ρούσσου Άννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού» (56850000 Ε.Υ.: Α. Ρούσσου) (06/06/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

σύμφωνα με απόφαση της αρ. 816/31-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για την κατάρτιση μητρώου διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς, εθνικούς, και ιδιωτικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/06/2022

Ρούσσου Άννα Ρούσσου Άννα Ρούσσου Άννα Ρούσσου Άννα
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει