Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Contact Us

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης & Διοικητικής Υποστήριξης
ΕΛΚΕ Π. Πατρών

 

email: uprescom@upatras.gr


Γκόλφη Ράνια:  2610 99 7846
Δημητρακοπούλου Δήμητρα : 2610 997895
Κριμπάς Γεώργιος: 2610 997833
Κίτσος Φίλιππος: 2610 997267
Σταυρόπουλος Παναγιώτης: 2610 997847