Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης & Διοικητικής Υποστήριξης
  ΕΛΚΕ Π. Πατρών

   

  email: uprescom@upatras.gr

  Δημητρακοπούλου Δήμητρα : 2610 997895
  Κριμπάς Γεώργιος: 2610 997833
  Κίτσος Φίλιππος: 2610 997267
  Σταυρόπουλος Παναγιώτης: 2610 997847